• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Liny Liny przemysłowe

Liny przemysłowe

Drukuj

LINY STALOWE

Szczegółowe zakresy średnic oferowanych konstrukcji lin stalowych.

1

2

3

4

5

Konstrukcja liny

Rodzaj rdzenia

Zakres średnic [mm]

Norma

Splotki

1x7

 

1,0 ÷ 6,0

EN 12385

WTL-98

DIN 3053

 

1x19

1,5 ÷ 8,0

1x37

3,0 ÷ 8,0

Liny stalowe sześciosplotkowe o zwiciu krzyżowym (M)

6x19

włókienny

3,0 ÷ 24,0

EN 12385

WTL-98

DIN 3060

 

stalowy - 7 splotka

3,0 ÷ 24,0

stalowy - lina 7x7

5,0 ÷ 24,0

6x37

włókienny

5,0 ÷ 36,0

EN 12385

WTL-98

DIN 3066

stalowy - 7 splotka

5,0 ÷ 32,0

stalowy - lina 7x7

5,0 ÷ 36,0

Liny stalowe sześcio
i ośmiosplotkowe
o równoległym zwiciu drutów

6x7

włókienny

stalowy - 7 splotka

1,8 ÷ 18,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3055

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

5,0 ÷ 18,0

6x19Seale

włókienny

5,0 ÷ 24,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3058

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

6x19Filler

włókienny

10,0 ÷ 28,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3057

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

6x19
Warrington+FC

włókienny

6,0 ÷ 24,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3059

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

6x26
Warrington-Seale

włókienny

8,0 ÷ 26,0

EN 12385

PN-ISO
2408

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

6x31
Warrington-Seale

włókienny

8,0 ÷ 28,0

EN 12385

PN-ISO
2408

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

6x36
Warrington-Seale

włókienny

8,0 ÷ 32,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3064

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

DRUSTAR®

włókienny

8,0 ÷ 32,0

WTL-03

stalowy - lina 7x7

8x19Seale

włókienny

8,0 ÷ 28,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3062

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

8x19Filler

włókienny

12,0 ÷ 30,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3061

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

8x19Warrington

włókienny

8,0 ÷ 26,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3063

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

8x26
Warrington-Seale

włókienny

10,0 ÷ 28,0

EN 12385

PN-ISO
2408

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

8x31
Warrington-Seale

włókienny

10,0 ÷ 34,0

EN 12385

PN-ISO
2408

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

8x36
Warrington-Seale

włókienny

10,0 ÷ 36,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3064

ISO
2408

stalowy - lina 7x7

Liny stalowe do dźwigów
z napędem wyposażonym
w tarcze cierne

6x19Seale

włókienny

6,0; 8,0; 10,0; 11,0; 13,0; 16,0; 19,0

EN 12385

PN-ISO
4344

ISO
4344

12,0; 14,0; 18,0; 20,0

WTL-99

6x19Filler

włókienny

10,0; 11,0; 13,0; 16,0; 19,0; 22,0

EN 12385

PN-ISO
4344

ISO
4344

12,0; 14,0; 18,0; 20,0

WTL-99

8x19Seale - DRULIFT®

włókienny

8,0; 10,0; 11,0; 13,0; 16,0; 19,0; 22,0

EN 12385

PN-ISO
4344

ISO
4344

12,0; 14,0; 18,0; 20,0

WTL-99

8x19Filler

włókienny

13,0; 16,0; 19,0; 22,0

EN 12385

PN-ISO
4344

ISO
4344

12,0; 14,0; 18,0; 20,0

WTL-99

Liny stalowe dla przemysłu naftowego

8x31
Warrington-Seale

włókienny

22,0 ÷ 34,0

PN-91/M
-80263

stalowy - lina WS6x31+Ao

PN-91/M
-80262

Liny stalowe morskie

6x12+7FC

włókienne

10,0 ÷ 24,0

EN 12385

WTL-98

6x24+7FC

włókienne

10,0 ÷ 30,0

EN 12385

PN-ISO
2408

DIN 3068

ISO
2408

6x24Seale+7FC

włókienne

8,0 ÷ 24,0

EN 12385

PN-ISO
2408

ISO
2408

Liny kombinowane stalowo
-polipropylenowe "Herkules"

włókienny

12,0 ÷ 32,0

WT 21/93

stalowy At((6x7)+Ap)

WT 39/92

Liny stalowe lotnicze

7x7

1,8 ÷ 2,5

PN-91/M
-80235

7x19

3,2 ÷ 9,5

PN-91/M
-80235

Splotki Bowden

W1x12

1,3 ÷ 2,5

PN-73/M
-80239

W1x19

2,7 ÷ 3,6

 

Kursy walut

Znajdź nas na Facebooku


Przelicznik